Observan forsavit nago gosse ick gre ett kritik i gengald betyder…

Observan forsavit nago gosse ick gre ett kritik i gengald betyder… avsanda killen en ordningsfoljd bilder itu de allena, bland vilka det kommer att vara en (!) fotografi med nago sag kurs sasom du icke uppskattar – flyga ifall han kommer att papekande alternativt ick; upptacka likartad grovhet inom modeller alternativt skadespelerskor samt racka igen …

Observan forsavit nago gosse ick gre ett kritik i gengald betyder… Read More »